სურათის ჩვენება

აღჭურვილობა

eq1
eq2
eq3
eq4
eq5
eq6
eq8
eq7

აღჭურვილობა

rd1
rd2
rd3

Გამოფენა

ყოფილი 1
ყოფილი 2
ყოფილი 3
ყოფილი 4

პერსონალის მუშაობის პროცესი